Föräldrastöd

Från och med januari 2009 bedriver inte STAD föräldrastödsutbildningarna Nya STEG och FöräldraStegen.

STAD fortsätter dock att arbeta med utvärdering av föräldrastödsprogrammen, läs mer om det här.