Ansvarsfull alkoholservering

STAD-utbildningen i ansvarsfull alkoholservering innehåller, förutom aktuell information från kommunens tillståndsenhet och Polisen, grundläggande kunskap om alkohollagen, alkoholens effekter, narkotika, bedömning av berusning och konflikthantering. Kursen omfattar två dagar och rekommenderas till all krog- och restaurangpersonal och särskilt till dem som serverar alkohol eller har ansvar för drift.

Efter godkänd utbildning får kursdeltagarna ett personligt diplom. Diplomering i STADs utbildning i ansvarsfull alkoholservering är i vissa fall kravställd för serveringspersonal på krogar med serveringstillstånd.

 

Syftet är att:

 • Minska våld och skador relaterade till alkoholkonsumtion och droger på Stockholms krogar och restauranger.

 • Utveckla en restaurangkultur som motverkar överservering och servering till underåriga.

   

Utbildningen i ansvarsfull alkoholservering enligt STAD-metoden innehåller:

Dag1

 • Alkoholens medicinska effekter (STAD)
 • Alkohollagen (Tillståndsenheten, Stockholms stad)
 • Polisens arbete med narkotika i krogmiljö (Polisen)
 • Filmsekvenser och gruppdiskussioner (STAD)

Dag 2:

 • Polisens arbete i krogmiljö (Polisen)
 • Skriftligt prov (STAD)
 • Konflikthantering ”Krävande gäster & besvärliga situationer”  (Cuab-Cavena utveckling AB)
 • Utvärdering av kursen (STAD)

 

Utvärdering -klicka här

 

Utbildningsdagar i Stockholm våren 2019:

 • Kurs 1: 16 januari + 24 januari     

 • Kurs 2: 6 februari + 13 februari      

 • Kurs 3: 6mars + 13 mars      

 • Kurs 4: 3 april + 10 april       ****FULLBOKAD****

 • Kurs 5: 2 maj + 8 maj       ****FULLBOKAD****

 • Kurs 6: 22 maj + 29 maj       ****FULLBOKAD****

 • Kurs 7: 12 juni + 19 juni   (OBS! Kurs 7 sker på engelska då vi har märkt att många deltagare talar annat språk än svenska)

 

Utbildningsdagar i Stockholm hösten 2019:

 • Kurs 8: 26 + 27 augusti   

 • Kurs 9: 17 + 18 september   

 • Kurs 10: 9 + 16 oktober

 • Kurs 11: 20 + 27 november

 • Kurs 12: 16 + 17 december

 

Utbildningen kostar 1900 kronor exklusive moms, klicka här för att anmäla dig. I kursavgiften ingår kursmaterial, frukostsmörgås, lunch och kaffe båda dagarna.

 

OBS! Från och med 2017 har STAD-samarbetets styrgrupp beslutat att STAD ska fakturera för anmälda deltagare innan kursstart. Det är därför viktigt att en eventuell avbokning görs senast två veckor innan kursstart. Efter det faktureras samtliga platser och kan ej avbokas eller förflyttas.

Vid frågor kontakta Nasim Caspillo 072-236 28 07 eller Frida Bergenblad 072-563 93 20