Om STAD

Stockholm

STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) har som mål att förebygga alkohol- och drogproblem genom att påverka tillgänglighet och efterfrågan på alkohol och droger i samhället.

Utgångspunkten för STAD:s verksamhet är att framgångsrikt förebyggande arbete bör baseras på tvärprofessionell och tvärsektoriell samverkan mellan olika aktörer inom samhällssystemet. Organisatoriskt tillhör STAD Centrum för psykiatriforskning (CPF) som är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet.

Strategiska områden för STAD:s verksamhet är:

- Forskning och metodutveckling
- Implementering och spridning
- Utbildning
- Utvärdering
- Metodförvaltning

Verksamheten på STAD drivs av forskare och projektledare med olika kompetenser. Forskargruppen representerar epidemiologi, folkhälsovetenskap, socialt arbete, sociologi, biokemi, nutritionsvetenskap, kriminologi och psykologi. Forskningen utgår från kvalitativ så väl som kvantitativ metodologi och utvärderingarna är både formativa och summativa. Projektledarna, med bakgrund inom folkhälsovetenskap, pedagogik, hälso- och sjukvård och polis samarbetar med forskarna för att utveckla, implementera och förvalta aktuella preventionsmetoder i kontakt med lokala nyckelaktörer. Utbildningsinsatser är ett omfattande inslag i detta arbete, liksom nätverksarbete.

Läs mer om STAD:s preventionsarbete inom olika områden under fliken Verksamheter.

För mer information om STAD, kontakta enhetschef Johanna Gripenberg