Kontakta oss

Johanna Gripenberg
Enhetschef
Med.dr.
070-484 88 64
johanna.gripenberg@ki.se, johanna.gripenberg@sll.se
Frida Bergenblad
Projektassistent
Ansvarsfull alkoholservering, Fotboll utan Fylla
072-563 93 20
frida.bergenblad@sll.se
Nasim Caspillo
Med.dr., Projektledare
Ansvarsfull alkoholservering, Krogar mot knark
072-236 28 07
nasim.caspillo@sll.se
Tobias Elgán
Fil.dr., forskare
Barn i Missbruksmiljö (BiM), Fotboll utan Fylla
070-001 10 03
tobias.elgan@ki.se, tobias.elgan@sll.se
Kristin Feltmann
Med.dr., postdok
Alama Nightlife
073-635 30 46
kristin.feltmann@ki.se, kristin.feltmann@sll.se
Håkan Källmén
Fil.dr., docent
Bostad Först
073-721 84 10
hakan.kallmen@ki.se, hakan.kallmen@sll.se
Unda Lönnqvist
Projektledare
Primärvårdsprojektet & Anhörigskolan
070-484 25 82
unda.lonnqvist@sll.se
Johan Öhman
Projektsamordnare
PRODIS (Prevention av dopning i Sverige)
070-275 21 21
johan.ohman@sll.se
Pär Carlsson
Pär Carlsson
Projektledare
Fotboll utan Fylla
070-730 72 24
par.carlsson@sll.se
Patrick Widell
Polis
Ansvarsfull alkoholservering, Krogar mot Knark, 100 % ren hårdträning
070-895 19 77
patrick.widell@sll.se
Pia Kvillemo
Med.dr, postdok
Ungdomsmottagningar
070-6734864
pia.kvillemo@ki.se, pia.kvillemo@sll.se
Charlotte Skoglund
MD, Med.dr., postdok
charlotte.skoglund@ki.se
Anna Strandberg
Fil.dr., forskare
Ungdomsmottagningar
070-736 26 92
anna.strandberg@ki.se, anna.k.strandberg@sll.se